İletişim Bilgileri

  • Merkez: Cebeci Mah. P Cad. No:35 Kat:10 Ofis:37 Sultangazi / İstanbul
  • [email protected]<
  • +9 0533 282 04 10
Giydirme Cephe Sistemlerde Dikkat edilmesi gerekenler

Giydirme Cephe Sistemlerde Dikkat edilmesi gerekenler

Camın yapı strüktürüne tutturulabilmesi için bir doğrama sistemi ile bazı yardımcı malzemelere ihtiyaç vardır. Doğramanın cam taşıma biçimi ise giydirme cephenin türünü belirler. Giydirme cephelerin büyük bir bölümünü halen "geleneksel doğrama" sistemleri oluşturmaktadır. Bu sistemde cam, doğrama yuvası içine yerleştirilerek bütün kenarları boyunca doğrama çıtası ile örtülür. 
 

Giydirme Cephede Alüminyum 


Alüminyum metalinin başlıca özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Hafiftir, sağlamdır, antikoroziftir, bakım gerektirmez ve uzun ömürlüdür. 
• Prezisyonlu form verilebilme özelliği sayesinde yüksek oranda ısı ve ses yalıtımlı yapı ürünleri yapımına elverişlidir. 
• Alüminyumun üretildiği boksit minerali yeryüzünde çok bol olarak bulunmaktadır. 
• Tüm dünyada alüminyumun üretiminde kullanılan enerjinin % 60'ı çevre dostu, sudan sağlanan elektrik enerjisidir. 
• Alüminyum yeniden değerlendirildikten sonra da özelliklerini korur. 
• Alüminyum yeniden değerlendirilmek üzere eritildiğinde, ilk üretimdeki enerji sarfiyatının sadece % 5'1 kadar enerji harcanır. 
• Tüm dünyada tüketilen alüminyumun % 35 'i yeniden değerlendirme yöntemi ile elde edilmiştir ve bu miktar her geçen gün artmaktadır. 
• Kimyasal yüzey kaplama (anodizasyon: eloksal) ve elektrostatik toz boya kaplama işlemi ile kaplanıp yüzey dayanıklılığı ve dekoratif görüntü elde edilebilir. 
• Binalarda kullanılan alüminyum profilerin alaşımı AlMgSi 0.5 olup alaşım kodu DIN 1748 ve DIN 17615 'e göre F22 'dir. 
 

Çubuk Giydirme Cephe Sistemleri


Klasik (kapaklı) Giydirme Cepheler

Bu sistemler bina cephelerinde en çok kullanılan sistemlerdir. Düşey taşıyıcı profiller ve bunları birbirine bağlayan yatay profillerden oluşur. 
Karşıdan görünüş itibarı ile içten ve dıştan 50 ve 60 mm genişliği olanlar en sık kullanılanlardır. 

Başlıca avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

• Değişik derinlikteki taşıyıcı profiller ile yüksek konstrüktif yüklere ve rüzgar yüklerine dayanıklıdır. 
• Yatay ve düşey profiller arasında basamaklandırma yapılarak olası sızan suların emniyetli bir biçimde dışarı akması ve çift camların kenarlarının havalandırılıp ömürlerinin uzatılması sağlanır. 
• Dış kapaklarda paslanmaz çelik dahil çok çeşitli formlar kullanılabilir. 
• Düşey taşıyıcılarda genleşme dilatasyonu yapılır. 
• Yüksek yapılara kullanılabilir. 
• İçine 4-52 mm arası cam veya pano yerleştirilebilir. 
• En uzun zamandır kullanılan sistem olduğu için yaygındır, üretimi kolaydır ve ekonomiktir. 
• Dik açı dışındaki formlar için her ara açıda cephe formu yapacak profiller bulunmaktadır. 

Silikon Fugalı Silikon Cepheler 

Bu sistemler çubuk sistemler ile üretilmiş ilk silikon cephe sistemleridir ve kapaklı sistemlere ilaveten aşağıdaki özelliklere sahiptirler: 

• Dışta kapak bulunmaz. 
• Sadece düşeyde veya sadece yatayda kapak bulunmayacak şekilde de yapılabilir. 
• Almanya'da 8 m ye kadar diğer ülkelerde ise yükseklik sınırlandırılması olmaksızın kullanılabilir. 
• Spandrel (giydirme cephe arkası duvar olan) bölgelerde, sürekli pencere boşluğu veya sürekli duvar bulunan (mütemadi) bölgelerde ve açılır gizli kanat olan bölgelerde dıştan bakıldığında konstrüksiyondan yansıyan bir farklılık görülmez. 
• Özel cam çıtası ve kenet sistemi ile camlar görünmez şekilde ana konstrüksiyona bağlanır. 
• Isı yalıtımı, ekstrüde polythermid izolatörler ile sağlanır. 
• Taşıyıcı profillerdeki genleşmelerin karşılanması için düşey eklerde kayar ek (dilatasyon) yapma imkanı vardır. 
• Dıştaki cam arası fugalarda hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklı özel fuga malzemeleri kullanılır. 

Strüktürel Silikon Cepheler 

• Ana taşıyıcılar yine çubuk sistem prensibindedir (sıcak cephelerde). 
• Sıcak ve soğuk cephe olarak uygulanabilirler. 
• Almanya'da cam çerçeve profili (cam tutucu) olmadan 8m bina yüksekliğine kadar, cam tutucu ile tüm yüksek binalarda kullanılabilir Almanya dışındaki ülkelerde bu konuda bir sınırlama yoktur. 
• Camlar ve çerçeveler fabrika ortamında imal edilir ve birbirlerine yapıştırılırlar, montaja hazır halde şantiyeye sevk edilirler. 
• Camlı çerçeve elemanlar görünmez basit kancalar ile şantiyede yerine çok kısa sürede monte edilir ve şantiyede silikon işçiliği yapılmaz. 
• Büyük panolar (maksimum 4.4 m2 'ye kadar) yapılabilir. 
• Profillerin (çubukların) içten-görünüş genişlikleri genellikle 50 mm 'dir. 
• Tüm cephe bölgelerinde dıştan konstrüktif görüntü aynıdır. 
• Açılır kanat elemanları dışa açılır olup çerçeve profilleri de ısı yalıtımlıdır. 
• Spandrel panel uygulamaları da sorunsuz yapılabilir. 
• Her eleman, köşeleri kükürtle sertleştirilerek sürekliliği sağlanan çerçeve fitiller ile ana taşıyıcı konstrüksiyona bağlanır, böylece maksimum su sızdırmazlığı sağlanır. 
• Dahili su drenaj ve çift cam kenarları havalandırma prensibi bu sistemlerde de kurulabilir. 
• Tüm camlar çıkıntısız olduğundan camların kendini temizleme kabiliyeti (yağmur ile) çok yüksektir. 
• Çok beğenilen cephe mimarileri tasarımına imkan verir. 
• Soğuk cephe uygulamaları da mümkündür. 
• Açılı cephe formları yapılabilir. 

Soğuk-Sıcak Giydirme Cepheler


Konstrüktif olarak cephelerin "soğuk" ve "sıcak" bölgelerini kolayca ayırabilme imkanı sağlayan bu sistemler sayesinde , sürekli bölümler erkenden kapatılarak , iç dekorasyona yol açılabilmektedir. Bu sistemin diğer özellikleri aşağıdaki gibidir: 

• Sürekli bölgelerdeki (açılır veya sabit) camlar ile spandrel bölgesi camları arasında konstrüktif açıdan dış görüntü farkı bulunmaz. 
• Dıştan bütün profillerin görünüşü 80 mm genişliğindedir. 
• Dış cephe montajı devam ederken binadaki iç işler devam edebilir. 
• Yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlar. 
• Parapet çevresindeki masif yalıtım sayesinde yangın yayılımı daha da geç olmaktadır. 
• Açılır kanatların içeri doğru açılması temizleme kolaylığı getirdiği gibi, kanatların dıştan fark edilmemesi sayesinde, kanatların iç mekanlara göre özgürce dağılımı yapılmaktadır. 
• Sürekli kısım çift camlarının kalınlığı 24-32 mm arasında, spandrel bölge camlarında ise 6- 8 mm arasında olabilmektedir. 
• EPDM conta fitilleri ile gerçekleşen kuru cam montajı ve soğuk-sıcak bölgeler arasındaki masif yalıtım sayesinde su ve hava şartlarına son derece dayanıklıdır. 
• Soğuk bölgelerde oluşturulan hava sirkülasyonu ile süreklilik bölgesindeki çift camların havalandırması sağlanır. 
• Soğuk bölgelerde (parapet, duvar önleri, kolon önleri, vb.) daha ekonomik kesitler kullanılır. 
 
Panel Giydirme Cephe Sistemleri

Giydirme cephe sınıflandırmaları içinde önemli bir yere sahip bulunan panel sistemler ile ülkemizde de son yıllarda az da olsa uygulamalar görülmektedir. 

Günümüz inşaat planlamalarında, doğru seçim yapıldığı takdirde panel cephe sistemleri sayesinde dış ve iç imalatların sürelerinde oldukça belirgin kısalmalar sağlanabilmektedir. 

Diğer alternatif cephe uygulamalarına göre daha pahalı olan panel sistemlerden, inşaatlarda ancak doğru bir program çerçevesinde uygulandığında, zamandan ve maliyetlerden büyük tasarruflar sağlanabilmektedir. 

Genel olarak panel sistemler, binaya göre her seferinde yeniden tasarlanmak zorundadır. Bu tasarım neticesinde ortaya çıkacak yeni kalıp maliyetleri, panel sistemlerin maliyetlerini yükselten başka bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Panellerin tamamen fabrika ortamında imal edilmesi, hataları minimuma indirmek açısından sistem seçiminde önemli bir parametre olmakla birlikte, kaba yapı ile beraber yükselmeyen bir panel cephe sistemi, bu sistemin ilave maliyetlerini karşılamayabilecektir. 
 
Diğer Giydirme Cephe Sistemleri

• Planar sistemler 
• Çift cephe 
• Şeffaf çatı örtüleri (skylight) 

Isı Yalıtımlı Alüminyum Profiller

DIN 4108 şartnamesi; pencere, giydirme cephe ve skylight uygulamalarındaki "çerçeve profillerini" ısı geçirgenlik değerine (k) göre gruplamış, ısı yalıtımlı profillerin ve ısı yalıtım camlarının kullanımını zorunlu kılmıştır. 

Pencere ve cephe profilleri aşağıdaki şekilde gruplandırılır: 

1) k < 2.0 W / (m2*K)
2) 2.0 < k < 2.8 W / (m2*K)
3) 2.8 < k < 3.5 W / (m2*K)

Bu değerlerin sağlanması için, pencere ve cephenin duvar ve çevre bağlantılarının iyi yapılması sonucu elde edilecek iyi bir a değerinin de sağlanmış olması gereklidir.(doğramanın a değeri: dıştan içeri sızan havanın toplam pencere çevresine oranı.) 

Isı yalıtımlı profil olarak iç ve dış profillerin Polythermid veya Polyamid 6.6 izolasyon çubukları kullanılarak kuvvet tatbiki ile birleştirilmiş alüminyum profiller kullanılmalıdır. 

Isı yalıtımlı profiller, DIN 1055 ' e göre yapılmış yük hesaplarında kullanılabilir olduğu ortaya çıkan ısı yalıtımsız profiller ile aynı statik mukavemette olmalıdır. 

Isı yalıtımlı birleştirilmiş profiller DIN 4108 'e göre aşağıdaki gibi gruplandırılırlar: 

• Çerçeve Malzemesi Grubu 2.2: Kasa profilinin derinliği 55-65 mm arasında olur ve tekniğine uygun olarak ısı yalıtım bariyeri ve orta bini fitili kullanılacak şekilde tasarlanır. 
• Çerçeve Malzemesi Grubu 2.1: Kasa profilinin derinliği 65-70 mm arasında olmalıdır, ısı yalıtım bariyeri ve orta bini fitili tekniğine uygun tasarlanmalıdır. 
• Çerçeve Malzemesi Grubu 1: Kasa profilinin derinliği en az 70 mm olmalıdır ve özel ısı yalıtım bariyerleri ve orta bini fitili ile tasarlanmalıdır. 

Cam çerçevesinin havalandırılması ve su tahliyeleri her zaman dışarıya doğru irtibatlandırılmalı ve havalandırmanın prensipleri yalıtımlı cam üreticilerine danışılarak gerçekleştirilmelidir.

Giydirme Cephe Camları 

Cam işleme konusunda kaydedilen yenilikler sayesinde cam artık ısı ve ses yalıtımı sağlayabilecek, güneşin aşırı parlaklığı ile radyasyon ısısını denetleyebilecek ve yapıyı güvence altına alabilecek özelliklere sahip modern bir yapı malzemesidir. 

Giydirme cephelerde uygulanacak camların seçiminde bilgi, deneyim ve araştırmaya ihtiyaç vardır. Doğru camın kullanımı ancak ışık geçirgenlik, yansıtma, renk, güneş ısısı geçirgenliği ve ısı yalıtım özelliklerinin birlikte değerlendirilmesiyle mümkün olabilir. 

Yapıyı bir kabuk gibi saran giydirme cephe camlarının parapet ve sağır alanlarını örten camlamalar tasarım ölçüleri ve hedefleri doğrultusunda bir kaç şekilde yapılabilir. 

20.yüzyılın ikinci yarısından başlayarak cam işleme konusunda kaydedilen yenilikler camı artık sadece pencerelerde kullanılan bir malzeme olmaktan kurtararak ısı ve ses yalıtımı sağlayan, güneşin aşırı parlaklığı ile radyasyon ısısını denetleyen ve yapı içini dış etkenlere karşı güvence altına alabilecek niteliklere sahip bir yapı kabuğuna dönüştürmüştür. Yapının taşıyıcı sistemine fazla yük bindirmeyen, yapı kullanım alanlarından yer çalmayan, kolay temizlenebilir ve doğru kullanıldığında yıpranmayan cam, modern bir yapı malzemesidir. 

Yukarıdaki özellikleri nedeniyle cam yapıların giydirme cephelerinde pencere, parapet, kiriş ve kolon önleriyle sağır alanlarının örtülmesinde sıkça kullanılmaktadır. 

Cam Seçimi 

Cam seçiminde bilgi, deneyim ve araştırmaya ihtiyaç vardır. Belirli bir yapı için güneş kontrol camı seçilirken, düşük görüntü renk ve malzeme açısından bir bütünlük sağlanabileceği gibi, bazen de kontrast renklerin seçimiyle görsel farklılıklar oluşturulabilir.

Reflektif kaplama!' camlar, giydirme cepheli ticari yapıların cephe gerisini gündüz saatlerinde gizlemeleri ve homojen cephe elde edilmesi açılarından ideal olmakla beraber, gece manzarasının önemli olduğu yapılar ile konutlar ve mağaza vitrinlerinde kullanıma uygun değildir. Bu yapılarda düşük yansımalı güneş kontrol camlarının kullanılması tercih edilmelidir. 

Cam seçimi ancak aşağıdaki hususların birlikte değerlendirilmesiyle mümkün olabilir. 

Işık Geçirgenliği 

Camda gün ışığı geçirgenlik tercihleri konumuna göre farklılıklar göstermektedir. Bulutlu kuzey ülkelerinde bol doğal ışık bir ihtiyaç iken, güneyde güneşin aşırı parlaklığı sorun olabilmektedir. 

Renk 

Camlarda renk cam harmanına katılan renklendiriciler veya kaplamalarla elde edilir. "Hat üstü" kaplamalarda renk seçeneklerinin alt camla sınırlı olmasına karşın, "Hat dışı" kaplamalarda renk seçenekleri hem kaplama, hem de alt camla elde edilmektedir. 

Yansıtıcılığı yüksek camlar içteki gözlemciye "koyu" ; dıştakine ise "açık" görünecektir. Cam rengi düşük yansıtmada öne çıkmakta; yüksek yansıtmada ise geri plana itilmektedir. 

Gün Işığı Yansıtma ve Görüntü

Yüksek yansıtmalı (reflektif) camlar arkasındaki yapısal unsurların gizleyebildiği için gündüz kullanımının ağırlıklı olduğu giydirme cepheli büro binaları için en uygun çözümdür. "Yansıma" iyi kullanıldığında yapının görsel açıdan yükünü azaltarak çevre ile bütünleşmesine de katkıda bulunabilmektedir. Cam ve kaplama ile sağlanan ışık yansımalar' aydınlık taraftaki gözlemciye ayna etkisi, karanlık taraftakine ise görüntü sağlar. Gece aydınlatma şartları değiştiğinde "tek taraflı görüntü" yön değiştirir. 

Camlardaki Dalgalı Görüntü (distorsiyon) 

Aslında bütün pencere ve giydirme cephe camlarda rastlanan dalgalı görüntü, özellikle ısıl işlemli (temperli ve/veya kısmi temperli), reflektif kaplama!' camlarda çevredeki yapılar, ağaçlar ve diğer unsurların görüntülerinin cephe üzerine yansımasıyla daha dikkat çekici olur. 

Dalgalı görüntünün bilinen en yaygın nedenleri arasında; 

• Isıl işlem sonucu prosesin bir gereği olarak çıkan kamburluk, dönüklük ve merdane izleri 
• Dış basınç ve sıcaklık değişimlerinden etkilenen ara boşluk hacim değişiklikleri 
• Yalıtım camı üniteleri üretiminde yanlış malzeme seçimi 
• Montaj yüzeyindeki terazi bozuklukları, klips tespit noktalarındaki dengesiz sıkma ve doğrama içindeki sıkışmalar sayılabilir. 
Açıkça tanımlanabilir üretim ve montaj hataları dışında ve izin verilebilir endüstriyel toleranslar dahilinde kalınmak kaydıyla dalgalı görüntü başlı başına bir kusur sayılmaz. Dalgalı görüntü problemini azaltıcı tedbirler almak mümkün olmakla beraber problemi bütünüyle önlemek mümkün değildir. 

Güneş Kontrolü 

Camlardaki güneş kontrol etkinliği "Güneş Enerjisi Toplam Geçirgenliği" ile ölçülür. Bu değer 300 eğimle geldiği kabul edilen toplam güneş enerjisinin içeriyi etkiyen yüzdesidir. "Gölgeleme kat sayısı" ise, camın güneş kontrol performansının 3 mm kalınlığındaki renksiz camla kıyaslanması sonucunda elde edilir. 

Yüksek toplam güneş enerjisi geçirgenliği ve gölgeleme kat- sayısı kötü güneş kontrolü; düşüğü ise iyi güneş kontrolü, daha verimli ve rahat çalışma ve yaşama ortamı için daha küçük çaplı bir tesisat ve daha az elektrik enerjisi demektir. Soğutma için harcanan enerjinin ısıtma için harcanandan ortalama 3-4 kat pahalı olduğu unutulmamalıdır. 

Isı Kontrolü ve Isı Yalıtımı

Camlarda ısı yalıtımının ölçüsü "k" veya "U" ısı iletim katsayısıdır. Anglo Sakson ülkelerde genellikle "U"; Orta Avrupa'da "k" kat sayısı kullanılmaktadır. Uluslararası birimi W/m2 K'dir. (Watt/m2 Kelvin) Isı iletişim katsayısı "Sıcak içeriden" "Soğuk dışarıya" sabit koşullardaki ısı akımın' ifade eder. 

Yüksek ısı iletim katsayısı kötü ısı kontrolü; düşük ısı iletim katsayısı ise iyi ısı kontrolü demektir. 

Tek camların k=5.8 W/m2 K ısı iletim katsayısına karşılık, 

Standart Yalıtım Camı Üniteleri 

• 6 mm ara boşluklu, kuru hava dolgulu k=3.25 W/m2
• 9 mm ara boşluklu, kuru hava dolgulu k=3.10 W/m2
• 12 mm ara boşluklu, kuru hava dolgulu k=2.90 W/m2

Low-E, Isı Kontrol Kaplama]. Yalıtım Camı Üniteleri 

3'lü yalıtım camları ile kıyaslandığında daha iyi yalıtım değerleri vermektedir. Bu da daha az yakıt tüketimi; cam yüzeylerinde daha az terleme ve içerdeki sıcaklığın pencere önlerine daha iyi yayılması demektir. 

IMF Çok Amaçlı Kaplamalı Yalıtım Camı Üniteleri 

• 6 mm ara boşluklu, kuru hava dolgulu k=2.40 W/m2
• 9 mm ara boşluklu, kum hava dolgulu k=1.90 W/m2
• 12 mm ara boşluklu, kuru hava dolgulu k=1.70 W/m2

İklim Kontrolü

Türkiye dört mevsimi yaşayan bir iklime sahiptir. Birçok bölgemizde hem kış, hem de yaz koşulları geçerlidir. Bu durumda, 12 aylık bir iklimler döngüsünde enerji verimliliği ile konforu optimumda dengeleyen çok amaçlı çözümler gereklidir. Çok amaçlı çözümler, güneş kontrol camları veya kaplamaları ile Low-E ısı kontrol kaplamalarını ayrı ayrı barındıran yalıtım üniteleri veya güneş ve ısı kontrol özelliklerini tek bir kaplamada toplayan ünitelerle sağlanabilir. Camla amaçlanan iklim kontrolü "dışarısı" ile "içerisi" arasındaki ısı alışverişinin düzenlenmesi ve böylece içte insanlar için en uygun yaşam koşullarının yaratılmasına katkı sağlamak demektir. İklim kontrol camlarının belli başlı iki görevi vardır. 

a) Güneş Kontrolü
 
• Soğutma giderlerinin azaltılması 
• Pencere önlerindeki sıcaklığın azalması 
• Güneşin aşırı parlaklığının azaltılması 

b) Isı Kontrolü

• Isıtma giderlerinin azaltılması 
• Pencere önlerindeki soğuk bölge olgusunun giderilmesi 
• Camlamanın odaya bakan iç yüzündeki terlemenin denetlenmesidir. 

İklim kontrol camları gerek soğutma, gerek ısıtma tesisatına yardımcı olurlar. 

İklim Kontrolünde Kaplamaların Rolü: 

• Standart Reflektif Güneş Kontrolü Kaplamaları 
Fazlaca ayırt etmeden güneşin görünür ve görünmez ışınım enerjisinin içe girişini engeller. 

• ILE Low-E Isı Kontrol Kaplamaları 
Bir yandan güneşin görünür ve görünmez ışınım enerjisinin içe girişine izin vererek güneşin bedava sıcaklığından yararlanmamızı sağlarken diğer yandan, güneş ışınlarıyla ısınan eşyalar, soba ve radyatör gibi ısınma araçlarından yayımlanan daha uzun dalga ışınım enerjisinin dışa kaçışını engeller. 

• IMF Çok Amaçlı İklim Kontrol Kaplamaları
 ILE ısı kontrol kaplamalarından farklı olarak güneşin görünür enerjisini (ışık) içe geçirirken güneşin görünmez enerjisinin geçişini engeller. 

IMF kaplamalar diğer yandan aynen ILE ısı kontrol kaplamaları gibi uzak kızıl ötesi işimin enerjisinin dışa kaçışını engeller. 

Giydirme cephe camları genel olarak yapının 

• Pencere boşlukları 
• Parapet önleri 
• Kiriş ve kolon alanları 
• Sağır duvarlarını örterek onu bir kabuk gibi sararlar. 

Parapet ve Cephe Kaplama Camları 

Giydirme cephelerde pencere camlarını tamamlayan parapet ve cephe kaplama camları, yapının strüktürel ve mekanik elemanlarını gizlemek amacı ile kullanılırken pencere camlarına uyum sağlayacak veya kontrast oluşturacak şekilde seçilebilir. 

Parapet camları, tasarım ölçüleri ve hedefleri doğrultusunda bir kaç şekilde yapılabilir. Bütün parapet ve cephe kaplama camları ısıl kırılma risklerine karşı ısıl işlemli (kısmi veya tam temperli) olmalıdır. 

Polyesterle Opaklaştırılmış Yalınkat Parapet Panoları 

Yansıtıcı (reflektif) güneş kontrol kaplama'', ısıl işlemli yalınkat camlar, kaplamalı 2.ci yüzeyleri üzerine fabrikada kaplanan özel siyah polyester filmle opaklaştırılarak parapet panosu haline getirilmektedir. Yüksek ışık yansıtıcılık ve düşük ışık geçirgenlik pencere ile parapet camları arasındaki görüntü beraberliğini arttırıcı bir özelliktir. 

Emaye Boyalı Yalınkat Parapet Panoları 

Parapet Panoları, RAL renklerinde emaye boya uygulandıktan sonra temperlenerek üretilir ve pencere ile parapet camları arasında görüntü beraberliği arandığında veya kontrast istendiğinde iyi bir çözümdür. 

Yalıtım Camı Gölge Kutusu Parapet Çözümleri

Yüksek ışık geçirgenlikli güneş kontrol camları seçildiğinde, giydirme cephelerin pencere ve parapet alanları arasında renk beraberliğinin yalıtım camları ile sağlanabileceği tasarımcılar tarafından paylaşılan bir görüştür. Bu konuda iki yaklaşım önerilmektedir. Parapet canımın en az 50 mm gerisinde mat, koyu renkli bir fon yardımıyla oluşturulan gölge kutusu, karanlık oda etkisi yaparak cephede genelde kabul edilebilir bir görüntü birliği sağlayabilmektedir. Gölge kutusu çözümlerinde renksiz iç camlı yalıtım üniteleri kullanılmaktadır. 

Reflektif kaplamalı yalınkat camlarla gölge kutusu çözümlerine yönelmek kaplama!' yüzeylerde birikebilecek toz, kondensasyon ve desenli kirlenmeler nedeniyle sakınca!' olabilir. 

Yalıtım Canlı Opaklaştırılmış Parapet Çözümleri

Yüksek ışık geçirgenliğine sahip güneş kontrol söz konusu olduğunda, parapet boşluğuna ışık sızmalarından etkilenmemek ve fon görüntüsünü tamamen önlemek için yalıtım üniteleri, üç veya dört yüzeyi emayeli olarak üretilebilir. Emaye camların rengi standart siyah olabileceği gibi, pencere alanları ile en iyi uyum için muhtelif RAL renklerinden herhangi biri de seçilebilir: 

• Giydirme cephe genel kriterleri, özellikle rüzgar yüküne göre camların korunması amacıyla, izin verilen sehim değerleri ve bunların detayları DIN 1055 normunda düzenlenmiştir. 
• Su ve rüzgar yalıtımı için, bina yüksekliklerine göre rüzgar ve bu konunun detayları DIN 18055 normunda düzenlenmiştir. 
• Isı yalıtım grupları DIN 4108 normunda belirtilmiştir. 
Temel olarak bir giydirme cephe sisteminin kabul görmesi için, uluslararası kabul görmüş laboratuvarlarda, özellikle yukarıda adı geçen normlara uygun testlerin yaptırılması ve bunların onayının alınması gerekmektedir. 

Tabii yüksek binalar ve havalimanları gibi özellikli projelerde, veya bir bina için özel detay tasarlanması durumlarında, iş sahipleri özel test talep etmektedirler ve bunların tam uygulama ölçü ve detayları ile yapılması çok önemlidir. 

Bunlara ilave olarak üzücü sonuçlarına katlandığımız, deprem felaketi de iyice vurgulamıştır ki, dış cephelerin montaj ve ankrajlama sistemlerinde deprem tedbirlerinin alınması gerekmektedir. 

Günümüzde popüler olarak kullanılan strüktürel cam cephe sistemlerinde, yani camların kimyasal yapıştırma yoluyla taşıtıldığı cephelerde, yapıştırma teknikleri, yüzey yapışması testleri ve bunların sıkı denetim de son derece önemlidir.